Regulamin stołówki szkolnej

Strona główna » Nasza szkoła » Świetlica » Regulamin stołówki szkolnej

wielkość tekstu:A | A | A

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne,
 • uczniowie, których odżywianie dofinansowuje MOPS,
 • pracownicy zatrudnieni w szkole.
  3. Obiady wydawane są zgodnie z harmonogramem wydawania posiłków .
  4 Opłatę za obiady należy uiszczać do 20 – tego każdego miesiąca za dany miesiąca.
  5.Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów
  6. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
  7. przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
  8.Rezygnacje korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do kierownika świetlicy, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
  9. Uczniowie korzystający ze stołówki nie wnoszą na jadalnię odzieży i plecaków.
  10. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.  Nadzór nad uczniami sprawuje wychowawca świetlicy.
  11.  Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do  wyznaczonego okienka.
  12. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis  na dany tydzień.
  13.  W związku z zachowaniem procedur bezpiecznego powrotu do szkoły    w warunkach reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią koronawirusa COVID – 19 w stołówce szkolnej obowiązują następujące zasady:
 • mycie i dezynfekcja rąk przed wejściem na jadalnię pod nadzorem nauczyciela,
 • w kolejce po obiad obowiązuje dystans społeczny minimum 1,5 m.,
 • dla pierwszego etapu edukacyjnego posiłek do stolika dostarcza wychowawca świetlicy,
 • spożywanie posiłku odbywa się przy wyznaczonych przez nauczycieli świetlicy stolikach (najlepiej z rówieśnikami z danej klasy),
 • uczniowie drugiego etapu edukacyjnego mogą samodzielnie z zachowaniem dystansu społecznego (1,5 metra) odbierać posiłek,
 • po każdej zmianie osób spożywających posiłek blaty stołów oraz krzesła są czyszczone i dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Dezynfekcja jest monitorowana pisemnie.14W sprawach nieuregulowanych w niemniejszym regulaminie decyzje  podejmuje dyrektor szkoły.

 

Strona główna Drukuj dokument
Galeria zdjęć
Ilość zdjęć: 6166
dalej Multimedia

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Paderewskiego 49, 42-400 Zawiercie
tel. 32 67 228 65, e-mail: sp5zawiercie@zawiercie.eu, msppiatka@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa numer 5 w Zawierciu